OpenPlant Isometrics Manager – Crearea automată a Schemelor Izometrice

OpenPlant Isometrics Manager – Crearea automată a Schemelor Izometrice

OpenPlant Isometrics Manager este soluţia ce extrage, din proiectul unei fabrici, acele informaţii de speţă ,,izometrică’’ (diagrame cvasi- 3D ale instaţaţiilor tehnologice), furnizându-le celor implicaţi într-un format neutru, gestionabil independent de platforma CAD.

Cu ajutorul aplicaţiei OpenPlant Isometrics Manager se pot crea rapid schemele izometrie inteligente din mai multe surse a modelelor 3D, creşterea calității și acuratețea desenelor izometrice. Astfel, se economiseşte timp folosind abilitatea aplicaţiei de a extrage schemele izometrie inteligente din mai multe surse 3D.  Se ȋmbunătățeşte eficiența proiectelor și se reduc costurile prin interoperabile și colaborare.

Cu ajutorul aplicaţiei OpenPlant Isometrics Manager se crează și gestionează rezultatele izometrice din cadrul proiectului cu mai puțin efort.

Aplicaţia permite realizarea rapidă a schemelor izometrice și să țină la curent cu revizuirile de proiectare prin realizarea acestora ȋntr-un mod automat. Asigura, prin intermediul aplicaţiei ProjectWise, că membrii echipei au cele mai recente scheme izometrice pentru gestionarea și distribuirea documentelor.

Aplicaţia OpenPlant Isometrics Manager furnizează datele de inginerie pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului, cu scheme izometrie inteligente ce conțin informații, inclusiv detalii despre componente, numărul liniei, codul articolului de fabricație și detalii despre material.

Permite realizarea schemelor izometrice folosind normativele ISO 15926 al aplicaţiilor 3D, inclusiv OpenPlant și AutoPLANT.

Capabilități

  • Generarea livrabilelor de proiect
  • Gestionarea documentelor de proiect al fabricii și livrabilelor
  • Permite lucrul colaborativ al inginerilor unei fabrici