OpenFlows FLOOD - Software integrat de modelare a inundațiilor

OpenFlows FLOOD - Software integrat de modelare a inundațiilor

Acreditare INAS - Bentley OpenFlows

Evaluarea riscurilor de inundații și atenuarea acestora

OpenFlows FLOOD este un software complet de modelare a inundațiilor pentru înțelegerea și atenuarea riscurilor de inundații în zonele urbane, fluviale și de coastă. OpenFlows FLOOD utilizează modele numerice complet distribuite spațial pentru a simula toate procesele hidrologice și hidraulice care apar în bazinele hidrografice, inclusiv precipitații, infiltrații, scurgerile de suprafață, debitul canalului și debitul apelor subterane.

În zonele urbane, OpenFlows FLOOD poate fi conectat la un model generat de SewerGEMS pentru a simula fluxul de apă și de suprafață. În plus, modelul poate fi utilizat pentru a simula inundațiile în zonele de coastă din cauza supratensiunilor de furtună.

 

Capabilități OpenFlows FLOOD

Analiza zonelor de inundare și inundații

  • Permite calcularea cu ușurință a întinderilor zonelor inundate și estimarea riscului de inundații pe baza înălțimilor coloanei de apă și a vitezelor de vârf ale curgerii.

Construirea și gestionarea modelelor hidraulice

  • Permite startarea procesului de construire a modelului și gestionarea eficienta a modelului, astfel încât să puteți lua cele mai bune decizii de inginerie. Permite menținerea și importarea mai multor formate de date externe bine cunoscute, care maximizează rentabilitatea investiției pe date geospațiale și de inginerie și permite automat generarea de date de intrare.

Crearea animațiilor vizuale 

  • Permite explorarea și prezentarea rezultatelor modelului utilizând o gamă largă de capabilități de vizualizare integrate, inclusiv opțiunea de a realiza animații netede și continue ale rezultatelor obținute.

Configurarea gestionarii scenariilor

  • OpenFlows FLOOD permite crearea scenariilor noi și comparații între diferitele alternative. Acest lucru permite găsirea rapida a celei mai bune soluții pentru diminuarea riscului de inundații.

Simularea fluxurilor fluviale

  • OpenFlows FLOOD permite calcularea debitul fluviului utilizând abordări cinematice, dinamice și de difuzie. Simulează schimbul de apă între debitul râului și fluxul (sub) de suprafață bazat pe gradienți hidraulici și conține capabilități pentru estimarea rețelei de drenaj din hărțile topografice și pentru interpolarea secțiunilor transversale în spațiu.

Simularea scurgerilor de suprafață

  • MOHID Land oferă metode diferite pentru a ruta scurgerile de suprafață, inclusiv abordările dinamice cinematice, dinamice și de difuzie, folosind o rețea 2D complet distribuită, cu o rețea opțională 1D. Apa din scurgerile de suprafață se poate infiltra, poate intra într-un râu sau se poate evapora. OpenFlows FLOOD conține capabilități pentru a pregăti datele spațiale necesare pentru a calcula debitul de suprafață. De exemplu, aplicația estimează coeficienții Manning de la hărțile de utilizare a terenului. 

Simularea inundațiilor urbane

  • OpenFlows FLOOD permite simularea inundațiilor în zonele urbane prin conectarea modulului de pe uscat la un model SewerGEMS. Simulează schimbul de apă între debitul țevii și debitul de suprafață pe baza gradientelor hidraulice prin orificiile de admisie și gurile de vizitare.

Lucrul într-un mediu bogat vizual

  • OpenFlows FLOOD are un motor GIS integrat care permite deschiderea, editarea și vizualizarea tuturor tipurilor de fișiere de date pe care modelul are nevoie. Straturile pot fi personalizate în mai multe moduri.

Broşură

 OpenFlows FLOOD