MOHID Studio - Soluție pentru evaluarea riscului de inundații.

MOHID Studio - Soluție pentru evaluarea riscului de inundații

Managementul riscului de inundații este esențial pentru inundații în zonele urbane și cele construite. În condițiile de creștere a numărului populației și urbanizarea în condițiile de schimbare a climatului este necesară o gestionare și o descriere completă a riscurilor de inundații pentru a minimiza impactul asupra acestora, siguranța oamenilor, economia și mediul.

Prin simularea exactă a evenimentelor extreme de precipitații, ruperea barajelor sau digurilor, topirea rapidă a gheții/zăpezii, furtuni de coastă și tsunami, MOHID Studio poate ajuta/furniza un design de infrastructură de top și soluții structurale adaptive, precum și un real ajutor în planificarea de urgență.

Cu o scală multiplă cu abordare 1D/2D soluția MOHID Studio poate fi, de asemenea, utilizata în configurația de Sisteme de avertizare timpurie pentru inundații (FEWS - Flood Early Warning Systems).

Inundațiile urbane

Inundațiile urbane pot fi declanșate de precipitațiile locale excesive, supraîncărcarea râurilor și/sau capacitatea de scurgere insuficientă a sistemelor de drenaj, care prezintă riscuri pentru siguranța umană, deteriorarea proprietății și infrastructură și întreruperea serviciilor urbane. MOHID Studio poate produce simulări detaliate ale inundațiilor urbane de amploare, contribuind la identificarea blocajelor și punctelor critice care împiedică capacitatea sistemelor de drenare a apelor din furtuni.

Soluțiile de gestionare a scenariilor MOHID Studio pot să îndrume modelele profesionale de inundații pentru a delimita eficiența soluțiilor pentru creșterea rezistenței sistemelor drenajului urban și prioritizarea punerii în aplicare a măsuri de atenuare a impactului, cum ar fi Low-Impact Development and Green Initiatives.

 

Inundațiile din Râuri

Inundarea din râuri poate provoca proprietăților și infrastructurii daune în zonele construite, pierderea producției agriculturii, întreruperea operațiunilor infrastructurii (căi ferate, drumuri), pericole de la mari instalații industriale (de exemplu, petrol sau deversările substanțelor periculoase. MOHID Studio se poate adresa eficient inundațiilor provenite din râuri prin producerea hărților inundațiilor, hărțile de risc de inundații și hărțile de pericol în legătură cu problemele cum ar fi transportul fluvial și apărarea capacității râurilor și schimbările pe scară largă a utilizării terenurilor. Aceasta poate ajuta la înțelegerea transportului sedimentelor și a calității apei în râuri, evaluarea și optimizarea operațiunilor rezervoarelor, proiectarea și îmbunătățirea situațiilor de urgență precum și evidențierea strategiilor de utilizare a terenurilor rezistente la inundații, toate acestea într-un context al schimbărilor climatice.

 

Inundații în zonele de Coastă

Mareele puternice, valurile de furtună, uneori în combinație cu o capacitate insuficientă de drenaj urban sau mare, râurile în amonte, precum și tsunami, pot cauza inundații de coastă, care prezintă riscuri pentru siguranța oamenilor, dăunând proprietăților și infrastructurii în zonele joase zone, inclusiv protecția zonei de coasta. MOHID Studio modelează dinamic matricea complexă a proceselor legate de inundațiile de coastă pentru a evalua gradul de inundație, inclusiv cele provenite de la valurile tsunami. Oferă soluții exacte pentru dimensionarea și îmbunătățirea scurgerilor din furtuni și a schemelor de protecție pentru tsunami.