Orbit 3DM Feature Extraction

INAS Accreditation - Bentley Orbit 3DM

Permite să finalizați măsurători simple și complexe, să extrageți caracteristici și să efectuați analize avansate folosind cantități masive de nor de puncte, imagini, rețea texturată și resurse GIS tradiționale. Într-un mediu unic, ușor de utilizat, puteți efectua măsurători și extrage caracteristici folosind datele de realitate supraterane, subterane sau interioare, achiziționate de la sisteme de cartografiere terestre, mobile, UAS, oblice și aeriene. Neutru din punct de vedere hardware, Orbit 3DM Feature Extraction vă oferă o vedere completă 3D la 360° a lumii, permițând fuziunea în timp real a diferitelor resurse de date din realitate de orice dimensiune si din orice sistem.  Orbit 3DM Feature Extraction este disponibilă în trei versiuni: Basic, Standard și Pro.

Vizualizați și navigați în datele de cartografiere 3D

Vizualizați și navigați în datele dvs. de cartografiere în 2D sau 3D, redați automat toate imaginile compatibile și suprapuneți orice date vectoriale 2D și 3D. Extragerea caracteristicilor Orbit 3DM vă permite să setați diverse opțiuni de legendă pentru nori de puncte, transparență și adâncime de vizualizare pentru orice nor de puncte 3D. Prin definirea modurilor de vizualizare a norilor de puncte, puteți vizualiza vederi 3D stereo, în perspectivă și izometrice. Puteți vedea în mod eficient datele din norul de puncte, folosind capabilități colorate de hovering pentru a detecta suprafețele subiacente, pentru a vă fixa în cel mai apropiat punct și a interpola între puncte pentru a urmări suprafețele, crestele și colțurile.

Optimizați și automatizați fluxurile de lucru de extragere a caracteristicilor

Puteți extrage eficient stâlpi, semne de circulație și marcaje rutiere cu capabilitățile de detectare automată ale Orbit 3DM Feature Extraction, precum și să definiți un set perfect de parametri pentru a finaliza procedura de verificare pentru controlul calității. Rezultatele stocate în baza de date includ toate metadatele necesare, cum ar fi poziția la sol, înălțimea, instantaneul și forma semnului. Puteți crea obiecte cu orice tehnică de măsurare, precum și puteți adăuga atribuire, instantanee și documente la datele de cartografiere 3D.

Organizați munca în echipă eficientă cu o configurație client-server

Vă puteți configura unitatea de producție cu o bază de date centrală și gestionarea spațiului de lucru pentru un manager de echipă și mai mulți operatori. În calitate de manager de echipă, puteți importa și pregăti date de cartografiere, puteți configura fluxul de lucru și proiecte de extragere a caracteristicilor, puteți gestiona resurse și baze de date și puteți organiza echipe, permisiuni și controlul operatorului. Puteți folosi întreaga putere a extragerii caracteristicilor 3DM pentru a lucra la resursele și proiectele alocate. Caracteristicile sunt extrase într-un mediu central de stocare a datelor care oferă ajustări în timp real pentru toți operatorii.

Capabilități

Accesați capabilitățile de gestionare a extragerii caracteristicilor asistate prin fluxul de lucru

  • Îmbunătățiți-vă fluxurile de lucru și generați extrageri mai rapide de caracteristici cu capabilități de gestionare a extracției de caracteristici asistatecare definesc și gestionează cu ușurință temele straturilor. Puteți crea obiecte cu orice caracteristică de măsurare, precum și să adăugați atribute, să creați instantanee și documente la datele dvs. de cartografiere 3D.

Analizați datele cartografice și creați rapoarte

  • Procesați eficient secțiunile transversale de-a lungul traiectoriei dvs. sau creați un profil de-a lungul unui traseu 3D. Calculați cu ușurință datele de cartografiere și analizați volumele în timp. Detectați rapid ciocnirile folosind forme importate sau proiectate. Obțineți vizualizarea optimă a secțiunilor pentru analize aprofundate și generați linii de contur într-o zonă predefinită. Creați un raport de rezultate după ce analizați și documentați datele cartografice.

Autodetectarea stâlpilor și semnelor de circulație

  • Detectați rapid stâlpii și semnele de circulațiecu capabilitatile incluse de detectare automată, precum și definiți un set perfect de parametri pentru a finaliza procedura de verificarepentru controlul calității. Rezultatele care sunt stocate în baza de date includ toate metadatele necesare, cum ar fi poziția la sol, înălțimea, instantaneul și forma semnului.

Recunoașteți automat punctele, suprafețele, crestele și colțurile

  • Optimizați comportamentele de trecere cu mouse-ul și de măsurare folosind caseta de preferințe pentru a găsi cu precizie informațiile necesare pentru fluxurile dvs. de lucru de cartografiere. Vizualizați-vă în mod eficient datele de cartografiere folosind capabilitatile de hovering colorate, pentru a detecta norii de puncte subiacente, pentru a vă fixa în cel mai apropiat punct și pentru a interpola între puncte și suprafețele de urmărire, creste și colțuri.

Exportați vizualizările și caracteristicile cartografice

  • Extrageți cu ușurință caracteristicile și salvați în GIS/CAD după vizualizarea datelor de cartografiere. Vedeți fundalurile orizontului în 3D, creați filme 3D și exportați rapid o vizualizare 3D.

Măsurați datele și imaginile cartografice

  • Măsurați cu precizie datele de cartografiere 2D și 3D și obțineți măsurătorile de triangulație cu un singur clic. Aplicați măsurători automate asistate de punct, linie, zonă, cerc, curbă catenară, pătrat și volume pentru a extrage de-a lungul căii arbori, borduri, marcaje rutiere, balustrade, margini de pavaj și cabluri.

Navigați datele cartografice în vizualizarea completă 2D sau 3D

  • Vizualizați rapid datele de cartografiere în 2D sau 3D, redați toate imaginile compatibile și suprapuneți orice date vectoriale 2D și 3D. Puteți seta transparența, adâncimea de vizualizare și puteți ajusta înălțimea oricărui nor de puncte 3D. Setați moduri diferite pentru a obține vederi 3D stereo, în perspectivă și izometrice.

Optimizați munca în echipă de cartografiere 3D cu configurarea client-server

  • Configurați-vă cu ușurință unitatea de producție cu o structură de licență flotantă pentru un manager de echipă și mai mulți operatori. Managerul de echipă poate importa și pregăti datele de cartografiere mobilă, configurarea fluxului de lucru, gestionarea datelor, exportul temelor și bazei de date și controlul operatorului. Operatorii pot partaja resurse, inclusiv date de cartografiere mobilă, teme, vizualizare și permisiuni. Elementele sunt extrase într-un mediu central de stocare a datelor, oferind ajustări în timp real pentru toți operatorii.

Tăiați pe orizontală și pe verticală cu constructorul de planuri de etaj

  • Economisiți timp și efort în fluxurile dvs. de lucru, făcând întotdeauna secțiunile potrivite prin norii de puncte capturate și actualizând cu ușurință măsurătorile de interior sau exterior. Începeți de la zero sau actualizați planurile existente folosind Floor Plan Builder încorporat.