Bentley Open Bridge Modeler - Soluție de modelare 3D parametrică, analiză și evaluare a podurilor.

OpenBridge Modeler – Soluție de modelare 3D a podurilor

Soluția OpenBridge Modeler permite dezvoltarea modelelor 3D inteligente a podurilor în contextul unui proiect global de transport.

Soluția OpenBridge Modeler se pretează proiectării rapide și iterative a modelelor de poduri. Permite calibrarea de proiectare pentru teren, drumuri, rampe de acces, precum și a infrastructurii aferente prin mobilizarea directă a aplicațiilor de proiectare civile Bentley.

Permite dezvoltarea desenelor pentru a spori vizualizarea cu randări realiste.

Minimizeaza întârzierile de construcție costisitoare și a simulărilor de trafic și construcție.

Controlul costurilor este realizat prin utilizarea unor instrumente de detectare de conflict, pentru a reduce problemele de interferență, înainte de începerea construcției.

De-a lungul ciclului de viață al proiectului, cu ușurintă se pot gestiona modificările de design cu relații, definite de utilizator, încorporate între componente punte și modelele DGN la care se face referire.

Soluția OpenBridge Modeler permite generarea de rapoarte complete de geometrie a podurilor, incluzând elemente de raportare specifice proiectelor civile, punte și beam-uri pentru elevații, cantitățile și estimări de costuri.

Permite crearea modelelor 3D și a desene 2D pentru secțiuni, elevații, și a planurilor de încadrare.

Atinge cel mai înalt nivel de colaborare în echipă, în timp real, folosind integrarea cu ProjectWise.

OpenBridge Modeler este pe deplin interoperabilă cu aplicațiile Bentley de analiză a podurilor.

Capabilități:

  • Captarea geometriei carosabilului și a topografiei
  • Coordonarea echipelor de pod multi-disciplinare
  • Proiectrea și modelarea podurilor
  • Generarea rezultatelor și a livrabilelor proiectului de pod
  • Generarea de rapoarte detaliate
  • Interoperare cu aplicații de analiză pentru poduri
  • Gestionarea modificărilor de proiect pentru poduri
  • Detectarea conflictelor elementelor de pod
  • Publicarea formatelor i-model