Acreditare INAS - Bentley OpenRoads

OpenRoads Designer - Proiectare detaliată pentru topografie, drenaj și utilități subterane.

Soluţia OpenRoads Designer introduce un nou mediu cuprinzător de modelare pentru a oferii ingineriei bazate pe construcție accelerarea procesului de livrare a proiectului de retele de drumuri, proiectarea și unificarea proceselor de construcție de la concept la finalizare.

Aplicația oferă capabilități complete de proiectare detaliate pentru topografie, drenaj, utilitati subterane si proiectare carosabilă.

OpenRoads Designer redefineste cele mai bune practici pentru generarea de proiectare și livrabilele de construcție, asigură schimbul de date pe tot parcursul desfășurării proiectului și ciclul de viață al activelor.

Cu ajutorul soluţiei OpenRoads Designer se poate:

 • Asamblarea rapidă a datelor de context dintr-o varietate de surse, cum ar fi nori de puncte, mesh-uri 3D din realitate, datele de teren, imagini și informații geospațiale, pentru a aduce lumea reală ȋn cadrul proiectului
 • Atingerea exponențială a creșteri performanței de modelare cu producția designului şi a livrabilelor de design
 • Permite utilizatorilor să facă schimb de informații între echipele de proiect, locații și discipline cu precizie și securitate
 • Utilizați Serviciile de catalog pentru a gestiona și livra componente funcționale pentru proiectare generativă consecventă în grupul de inginerie
 • Accesul la Centrul de documentare pentru a produce o documentație multi-disciplinară pentru toate lucrările ȋn cadrul activelor, de-a lungul ȋntregului proiect
 • Realizarea vizualizărilor realiste, cu animare de persoane si instrumente specifice drumurilor, pentru a îmbunătăți evenimente publice și de a mări viteza de aprobare a proiectului.

Capabilități:

 • Acces la componentele fabricate
 • Producerea automată a desenelor
 • Crearea alinierilor orizontale și verticale
 • Crearea randărilor realiste
 • Crearea de profiluri și secțiuni transversale
 • Proiectarea și analiza coridoarelor
 • Localizarea proiectelor geospațial
 • Integrarea norilor de puncte
 • Integrarea imaginilor raster
 • Integrați de mesh-uri din realitate
 • Modelarea și analiza terenului
 • Modelarea, analiza și proiectarea completă a apelor pluviale și a rețelelor de canalizare
 • Efectuarea analizei „design-time”
 • Reutilizarea aspectelor comune de proiectare
 • Vizualizarea desenelor si modelelor
 • Lucrul într-un mediu personalizat.