Geotechnical Engineering - PLAXIS LE

PLAXIS 2D/3D LE - Software pentru limita de echilibru 2D/3D

Acreditare INAS - Bentley PLAXIS

Cu PLAXIS 2D LE sau PLAXIS 3D LE puteți modela și analiza proiecte de geoinginerie cu limită de echilibru. Aceste aplicații software puternice pentru analiza stabilității pantei de echilibru limită și analiza cu elemente finite a infiltrațiilor apelor subterane oferă o analiză rapidă și cuprinzătoare pentru diferite condiții.

Proiectare

Creați modele conceptuale

  • Construiți modele conceptuale 3D în PLAXIS Designer pentru aplicații de analiză geotehnică, cum ar fi stabilitatea pantei, apa subterană, consolidare și tensiune/deformare.

Îndepliniți cerințele proiectului și scenariile de proiectare

  • Proiectați conform standardelor precum Eurocode 7 sau BS 8006. Includeți armături, încărcări dinamice, condiții nesaturate, efecte climatice și așternut anizotrop.

 

Analiza

Analizați stabilitatea pantei

  • Creați modele de stabilitate a pantei de echilibru limită 2D și 3D ale pantelor de sol și roci. Profitați de setul cuprinzător de metode de căutare și de peste 15 metode de analiză. Utilizați analiza multiplan (MPA), pentru o analiză îmbunătățită a stabilității pantei spațiale.

Integrarea apei subterane și analiza de consolidare

  • Efectuați analize asupra terasamentelor, barajelor, rezervoarelor și sistemelor de acoperire prin structuri de pământ și setări hidrogeologice mai largi.

Automatizați fluxurile de lucru

  • Economisiți timp cu determinarea automată a direcției de alunecare, căutarea eficientă, analiza probabilității și analiza sensibilității.

Broșură:

 PLAXIS LE