Geotechnical Engineering - PLAXIS Designer

PLAXIS Designer - Software pentru modele conceptuale geotehnice 3D

Acreditare INAS - Bentley PLAXIS

PLAXIS Designer este o aplicație ușor de utilizat pentru crearea de modele conceptuale 3D cu imagini uimitoare. Elimină problemele de îmbinare și de analiză a datelor. Cu mediul deschis de modelare Bentley, PLAXIS Designer vă ajută să vizualizați și să ajustați datele geotehnice ale site-ului, inclusiv topologia, forajele, piezometrele și datele de instrumente de câmp, precum și construcția și proiectarea în etape de inginerie.

De la proiectare la analiză

  • Modelele conceptuale pot fi exportate în PLAXIS 3D LE, PLAXIS 2D LE și PLAXIS 2D, pentru stabilitatea pantei, tensiunea, deformarea, consolidarea și analiza apelor subterane. De asemenea, puteți importa foraje dintr-o bază de date gINT sau le puteți crea manual.

Secvențe de construcție și calcule de volum

  • Generați secvențe de construcție prin construirea de straturi de material pentru a crea drumuri, terasamente, baraje de pământ sau forme definite de utilizator. Calculați volumele de material pentru a ajuta la planificare.

Integrați datele de câmp

  • Datele de câmp integrate, cum ar fi datele piezometrelor, pot fi extrase de pe diverse platforme cloud pentru a afișa locațiile piezometrelor și nivelul apei în funcție de timp.

Broșură:

 PLAXIS Designer