PLAXIS 3D WorkSuite

Acreditare INAS - Bentley PLAXIS

PLAXIS 3D WorkSuite inglobeaza toate funcțiile din PLAXIS 3D Ultimate, PLAXIS 3D LE și PLAXIS Designer.

PLAXIS 3D LE

Cu PLAXIS 3D LE puteți modela și analiza proiecte de geo-inginerie pentru analiza stabilității pantei de echilibru limită și puteți efectua analize cu elemente finite a infiltrațiilor de apă subterană în soluri nesaturate sau saturate.

PLAXIS  Designer

PLAXIS Designer facilitează construirea modelelor conceptuale 3D pentru a vă ajuta să depășiți provocările legate de îmbinarea și analizarea datelor. Cu mediul deschis de modelare Bentley, PLAXIS Designer vă permite să vizualizați și să manipulați datele geotehnice ale site-ului, cum ar fi topologia, forajele, piezometrele și alte date de instrumente de teren, precum și construcția și proiectarea în etape de inginerie.