Geotechnical Engineering - PLAXIS 2D

PLAXIS 3D - Software de inginerie geotehnică 3D

Acreditare INAS - Bentley PLAXIS

Modelați și analizați proiecte de geo-inginerie cu analiză cu elemente finite în 3D

PLAXIS este un pachet ușor de utilizat, cu elemente finite, cu calcul de încredere, care este utilizat de inginerii geotehnici la nivel global. PLAXIS 3D oferă capabilități de desen asemănător CAD pentru a ajuta la analiza mediilor subterane pentru proiecte de geoinginerie. De la săpături, terasamente, fundații, tuneluri și minerit, până la geomecanica rezervoarelor, utilizatorii pot determina deformarea și stabilitatea ingineriei geotehnice și a mecanicii rocilor pentru a evalua riscul geotehnic.

Deoarece fiecare firmă are nevoi diferite, există mai multe variante pentru PLAXIS 3D.

PLAXIS 3D

PLAXIS 3D

PLAXIS 3D include cea mai esențială funcționalitate pentru a efectua analize zilnice de deformare și siguranță pentru sol și rocă, care nu necesită luarea în considerare a fluajului, a apei subterane în stare de echilibru, a analizei de consolidare sau a oricăror efecte dependente de timp.
PLAXIS 3D Advanced

PLAXIS 3D Advanced

PLAXIS 3D Advanced include tot ceea ce este inclus în PLAXIS 3D, plus vă îmbunătățește capacitățile de proiectare geotehnică cu caracteristici și modele de materiale mai avansate pentru a lua în considerare cuplarea fluaj sau deformare a curgerii prin analiza de consolidare. De asemenea, vă rezolvă problemele mai rapid decât PLAXIS 3D cu solutorul multicore.

PLAXIS 3D Ultimate

PLAXIS 3D Ultimate

Extindeți capacitățile PLAXIS 3D Advanced pentru a face față celor mai dificile proiecte geotehnice. Cu PLAXIS 3D Ultimate puteți analiza efectele vibrațiilor din sol, cum ar fi cutremure și încărcături de trafic în mișcare. De asemenea, puteți simula condiții hidrologice complexe prin variații dependente de timp ale nivelurilor apei sau funcții de curgere pe funcțiile de curgere ale limitelor modelului, precum și ale limitelor solului.

PLAXIS 3D WorSuite

PLAXIS 3D WorkSuite

PLAXIS 3D WorkSuite include PLAXIS 3D Ultimate, PLAXIS 3D LE și PLAXIS Designe

PLAXIS 3D

Rezolvați în mod fiabil provocările de infrastructură

 • Generați și scalați cu ușurință secvențe de construcție pentru săpături de orice complexitate. Facilitați calculele debitului de apă subterană în stare de echilibru, inclusiv parametrii materialelor legați de debit, condițiile la limită, drenurile și puțurile. Utilizați interfețe și elemente de piloți încorporate, pentru a modela mișcarea dintre sol și fundație, cum ar fi alunecarea și golirea. Obțineți rezultate de încredere cu modele realiste de sol și un portofoliu complet de abilități de vizualizare.

Creați modele cu elemente finite (FE) rapid și eficient

 • Această soluție cuprinzătoare pentru proiectarea și analiza solurilor, rocilor și structurilor asociate, facilitează complet modelarea în mediu 3D. Instrumentele de desen, cum ar fi operațiunile de extrudare, intersectare, combinare și matrice facilitează modelarea cu elemente finite, în timp ce calculele multicore și un nucleu pe 64 de biți pot gestiona modele simple și complexe. Creați infrastructuri mai sigure, cu design complet optimizat.

Obțineți evaluări realiste ale tensiunilor și deplasărilor

 • Pentru a face față provocărilor geotehnice unice ale interacțiunilor cu structura solului, PLAXIS 3D oferă diferite tipuri de calcule, cum ar fi analiza plastică, consolidarea și siguranța. O gamă de modele de materiale pentru prezicerea comportamentului diferitelor tipuri de sol și roci, combinate cu calcule robuste, ajută la asigurarea unor rezultate fiabile. Afișați aceste forțe în diferite moduri și utilizați secțiunile transversale, pentru a inspecta anumite zone în detaliu.

Stimulați eficiența cu fluxuri de lucru multidisciplinare

 • Creați fluxuri de lucru digitale geotehnice logice, care preiau proiecte de la importurile de subteran, prin proiectare și analiză la diverse rezultate.

PLAXIS 3D Advanced

PLAXIS 3D Advanced include tot ceea ce este în PLAXIS 3D plus vă îmbunătățește capacitățile de proiectare geotehnică cu caracteristici și modele de materiale mai avansate pentru a lua în considerare cuplarea fluaj sau deformarea fluxului, prin analize de consolidare. De asemenea, vă rezolvă problemele mai rapid decât PLAXIS 3D, cu functiile multicore.
Pentru a afla diferențele dintre diferitele versiuni ale PLAXIS 3D, vedeți mai jos matricea de comparare a capacităților.

PLAXIS 3D Ultimate

PLAXIS 3DDynamics: Software de modelare dinamică geotehnică 3D

Analizați efectele vibrațiilor seismice produse de om sau naturale în sol cu PLAXIS 3D Dynamics. Efectuați analize asupra efectelor vibrațiilor din sol de la cutremure, deplasarea piloților, deplasarea vehiculelor, mașinile grele sau călătoriile cu trenul. PLAXIS 3D Dynamics este un modul suplimentar ușor de utilizat pentru PLAXIS 3D; Deci, atunci când aveți nevoie de ceva care să depășească vibrațiile de joasă frecvență, aceasta este alegerea pentru dvs. 

Modulul PLAXIS 3D Dynamics poate gestiona analize seismice mai avansate decât ceea ce este disponibil implicit în PLAXIS și poate calcula cu precizie efectele vibrațiilor cu o analiză dinamică, atunci când frecvența sarcinii dinamice este mai mare decât frecvența naturală a mediului.

PLAXIS 3D Dynamics permite de asemenea efectuarea unei analize a răspunsului la sol și a analizei de lichefiere folosind modelul UBCSand.

 

PLAXIS 3D WorkSuite

PLAXIS 3DDynamics: Software de modelare dinamică geotehnică 3D
Analizați efectele vibrațiilor seismice produse de om sau naturale în sol cu PLAXIS 3D Dynamics. Efectuați analize asupra efectelor vibrațiilor din sol de la cutremure, deplasarea piloților, deplasarea vehiculelor, a mașinilor grele sau a vibrațiilor rezultate in urma călătoriilor cu trenul. PLAXIS 3D Dynamics este un modul suplimentar ușor de utilizat, pentru PLAXIS 3D; Deci, atunci când aveți nevoie de ceva care să depășească vibrațiile de joasă frecvență, aceasta este alegerea pentru dvs. 

Modulul PLAXIS 3D Dynamics poate gestiona analize seismice mai avansate decât ceea ce este disponibil implicit în PLAXIS și poate calcula cu precizie efectele vibrațiilor cu o analiză dinamică atunci când frecvența sarcinii dinamice este mai mare decât frecvența naturală a mediului.

PLAXIS 3D Dynamics permite de asemenea efectuarea unei analize a răspunsului la sol și a analizei de lichefiere, folosind modelul UBCSand.


PLAXIS 3DPlaxFlow: Software pentru fluxul de apă subterană geotehnică 3D
Treceți dincolo de opțiunile implicite ale analizei debitului de apă subterană în stare constantă a PLAXIS, cu modulul suplimentar PLAXIS 3D PlaxFlow. Simulați comportamentul nesaturat, dependent de timp și anizotrop al solului, cu PLAXIS 3D PlaxFlow. Calculați simultan modificările presiunii porilor și ale deformației, prin efectuarea unei analize complet cuplate de deformare a fluxului. În plus, modul Flow-only exclude deplasările și tensiunile din calcul dacă sunteți interesat doar de debitul apei subterane, făcând această aplicație mai ușor de utilizat.


PLAXIS Designer este ușor de utilizat pentru construirea de modele conceptuale 3D, care vă pot ajuta să depășiți provocările îmbinării și analizării datelor. Cu mediul deschis de modelare Bentley, PLAXIS Designer vă permite să vizualizați și să manipulați datele geotehnice ale site-ului, cum ar fi topologia, forajele, piezometrele și alte date de instrumente de teren, precum și construcția și proiectarea în etape de inginerie.

 

Capabilități tehnice

Modelare

 • Automatic Swept Meshing pentru ochiuri mai eficiente / Elastoplasticitate pentru grinzi și plăci
 • Rotiri în jurul instrumentului de axă / import și export CAD
 • Geogrile neliniare: elastoplastice (N-ε) și viscoelastice (dependente de timp)
 • Permeabilitate încrucișată și paralelă în interfețe / Matrice polară și dreptunghiulară
 • Definirea ușoară a șuruburilor și grinzilor de piatră în Tunnel Designer
 • Posibilitatea de a defini secvența de excavare în Tunnel Designer
 • Generarea automată a etapelor de construcție pentru tuneluri
 • Proiectarea de geometrii arbitrare, combinând curbe NURBS și policurbe
 • Automatizari ale proceselor, cu suport complet pentru linia de comandă și API de scripting la distanță

Modele de materiale

 • Zidărie / Mohr-Coulomb (elastic liniar perfect plastic)
 • N2PC-Sare / Sol pentru călire / Sol pentru călire (călire izotropă)
 • Sol întărit cu rigiditate la deformare mică (HSSmall) / Hoek-Brown (comportare rocilor)
 • Pământ moale (cu și fără fluaj) / Model NGI-ADP / Rocă îmbinată
 • Hoek-Brown cu ghidaj parametri / Model Hoek & Brown cu înmuiere
 • Sekiguchi-Ohta, viscid și neviscid / Modele de sol definite de utilizator / Roca îmbinată (anizotropie)
 • UBC3D-PLM (bazat pe UBCSAND) /Soft Soil / Soft Soil Creep (comportament dependent de timp)
 • Cam-Clay modificat / Sekiguchi-Ohta / NGI-ADP (rezistență la forfecare anizotropă nedrenată)
 • UDCAM-S / Beton / Creep-SCLAY1S / Sol cu întărire generalizată
 • Rocă imbinată izotropă cu criteriul de eșec Mohr-Coulomb / OC-Argil
 • SHANSEP MC / SHANSEP NGI-ADP / Visco-elastic perfect plastic / NorSand / Fluid

Calcule

 • Calcule tensiunii de câmp / Software complet pe 64 de biți / Calcul multicore
 • Proceduri de calcul cu rezultate de incredere și robuste / Calcul plastic, analiză de consolidare și analiză de siguranță
 • Analiză pseudo-statică și dinamică, inclusiv dinamică cu consolidare
 • Facilități pentru calculul debitului de apă subterană în stare constantă, inclusiv parametrii materialelor legați de debit, condițiile la limită, drenurile și puțurile
 • Analiza flux-deformare complet cuplată / Explorator de fază convenabil și intuitiv
 • Regenerarea automată a etapelor de construcție pentru modificări geometrice

Resultate

 • Forțe structurale din piloți de volum cilindric și pătrat / Evaluarea realistă a tensiunilor și deplasărilor
 • Explorator de modele de ieșire / Secțiuni transversale mobile / Raport extins și generator de filme
 • Grafice de contur, umbrire, izo-suprafață și vectori / Secționare avansată a datelor

Utilizare

 • Răspunsul la masa de rocă și așezările de suprafață din cauza tunelurilor, exploatării miniere sau epuizării rezervorului
 • Analiza stabilității taluzului și a infiltrațiilor pentru barajele de pământ și de decantare, terasamente și minele cu cară deschisă
 • Predicția așezărilor diferențiate ale clădirilor adiacente gropilor de excavare
 • Stabilitatea și infiltrațiile în gropi de excavare, deplasări laterale ale pereților diafragmei
 • Analiza capacității portante a ancorelor de aspirație
 • Posibilitatea de a calcula timpul de consolidare pentru disiparea presiunii poroase în problemele de încărcare nedrenată

Broșuri:

 PLAXIS 3D