PLAXIS 2D WorkSuite este cea mai cuprinzătoare opțiune a PLAXIS 2D, care include PLAXIS 2D Ultimate și PLAXIS 2D LE.

Acreditare INAS - Bentley PLAXIS

PLAXIS 2D WorkSuite integrează elementele finite puternice și ușor de utilizat și capabilitățile de analiză a echilibrului limită ale aplicațiilor PLAXIS pentru proiectarea și analiza solului, rocilor și structurilor asociate.

Capabilități

 • Modelare / Variația spațială a preconsolidării
 • Deconfinare tunel / export CAD
 • Geogrile neliniare: elastoplastice (N-ε) și viscoelastice (dependente de timp)
 • Permeabilitatea încrucișată și paralelă în interfețe
 • Matrice polară și dreptunghiulară
 • Rând de fascicule încorporate neliniare (diagrame M-ĸ)
 • Definirea ușoară a șuruburilor de rocă în Tunnel Designer
 • Combinații nelimitate de forțe punctuale și sarcini distribuite

Modele de materiale

 • Modele de argilă anizotropă: S-CLAY1 și S-CLAY1S / Beton / Zidărie
 • Modele elastoplastice de întărire izotrop-cinematică mixtă pentru argilă structurată
 • N2PC-Sare / Cârlig-Maro cu ghid de parametri / Sol cu întărire generalizată
 • OC-Clay / PM4Sand / Sol moale (cu și fără fluaj)
 • Sekiguchi-Ohta, viscid și inviscid / SHANSEP MC / SHANSEP NGI-ADP
 • Swelling Rock / NGI-ADP / Roca imbinata
 • UDCAM-S cu instrument de acumulare și optimizare ciclică / UDCAM-S
 • Modele de sol definite de utilizator / Visco-elastic perfect plastic / CLoE Hypoplastic
 • Creep-SCLAY1S / Sol înghețat și neînghețat / Modele de materiale
 • MIT S1 / Mohr-Coulomb (elastic liniar perfect plastic)
 • Cam-Clay modificat / Hoek-Brown (comportament stâncă) / Model Hoek & Brown cu înmuiere
 • Model hipoplazic cu deformare inter-granulară / Sol întărit (întărire izotropă)
 • Sol întărit cu rigiditate la deformare mică (HSSmall)
 • Rocă imbinată izotropă cu criteriul de eșec Mohr-Coulomb
 • Joined Rock (anizotropie) / UBC3D-PLM (bazat pe UBCSAND)
 • Soft Soil / Soft Soil Creep (comportament dependent de timp) / Sekiguchi-Ohta
 • NGI-ADP (rezistență la forfecare anizotropă nedrenată) / NorSand / PM4Silt / Fluid

Calcule

 • Tipul de calcul inițial al tensiunii de câmp
 • Proceduri de calcul bine dovedite și robuste
 • Calcul multicore
 • Includeți sau excludeți grupurile de sol și/sau elementele structurale în analiza siguranței
 • Nucleu de calcul pe 64 de biți
 • Facilități pentru calculul debitului de apă subterană în stare constantă, inclusiv parametrii materialelor legați de debit, condițiile la limită, drenurile și puțurile
 • Distingeți între un calcul plastic, consolidare și analiză de siguranță
 • Regenerarea automată a etapelor de construcție

Rezultate

 • Curbe de încărcare-deplasare / Utilizați linia de comandă Ieșire pentru a afișa diagrame sau pentru a salva diagrame cu rezoluție definită de utilizator
 • Selectați numărul de cifre semnificative afișate / PLAXIS 2D Viewer
 • Extragerea automată a liniei centrale pentru diagramele forțelor structurale
 • Forțe structurale în volume (căptușeală de tunel, zid de sprijin)
 • Vizualizarea forțată rezultată / Previzualizarea rezultatelor calculului / Adnotări grafice

Utilizare

 • Răspunsul la masa de rocă și așezările de suprafață din cauza tunelurilor, exploatării miniere sau epuizării rezervorului
 • Analiza stabilității taluzului și a infiltrațiilor pentru baraje mari de pământ, baraje de decantare, terasamente și mine de groapă
 • Predicția așezărilor diferențiate ale clădirilor adiacente gropilor de excavare
 • Stabilitatea și infiltrațiile în gropi de excavare, deplasări laterale ale pereților diafragmei
 • Calculați timpul necesar de consolidare pentru disiparea presiunii poroase în problemele de încărcare nedrenată
 • Analiza capacității portante și a asezării fundației pentru clădiri înalte, rezervoare de GNL și alte structuri

Broșuri:

 PLAXIS 2D