Bentley AXSYS Process

AXSYS.Process - Soluţie de Modelare Conceptuală 2D a Fabricilor

Prin intermediul soluţiei Bentley AXSYS.Process se pot livra rapid procesul conceptual al modelului 2D de fabrică.

AXSYS.Proces execută în mod eficient ingineria finală de funcţionare cu un sistem cuprinzător de management al schimbării pentru a dezvolta cu ușurință și de a compara mai multe alternative. Reduce costurile ciclului de viață, prin integrarea cu Bentley PlantWise, pentru a valida desene folosind modele realiste 3D de fabrici.

Prin utilizarea soluţiei Bentley AXSYS.Process crește viteza și calitatea desenelor și a modelelor finale de funcţionare la: generarea rapidă a desenelor din cadrul procesului conceptual al uzinei folosind baze de date comune într-un mediu colaborativ; reduce erorile de urmărire a modificărilor aduse datelor în timpul procesului de proiectare; cu ușurință se pot explora și compara alternativele de proiectare prin administrarea mai multor revizii, ce permit cazurile de proiectare ȋn paralel; prin generarea de reducere a reprelucrării modelelor complete de simulare prin interfațarea cu simulatoare de proces majore, inclusiv Aspen Plus, HYSYS, PRO / II și UNISIM de proiectare.

AXSYS.Process asigură precizia cu rapoarte personalizate și specificații tehnice, în timpul fazei de proiectare conceptuală.

Capabilități:

  • Definirea și gestionarea obiectelelor și atributelor pentru fabrică
  • Proiectare modelului schematic 2D al fabricii
  • Generare diagramelor de proces al fluxului 
  • Integrarea modelelor schematice și fizice de fabrici
  • Gestionarea datelor de proiectare al fabricilor
  • Executarea lucrărilor de colaborarea din cadrul fabricilor
  • Executarea proiectării finale de execuţie