Analiză Conducte și Vase

Acreditare INAS - Bentley AutoPIPE

Soluţiile AutoPIPE au fost dezvoltate ca fiind soluţii scalabile pentru a răspunde nevoilor companiilor care lucrează în industrii diverse, cum ar fi industria energiei nucleare şi din surse regenerabile, uzinele chimice, platforme maritime FPSO şi proiectarea stâlpilor de susţinere, sisteme de protecţie împotriva incendiilor, rafinării de petrol, sisteme naţionale de conducte de gaz şi petrol, conducte tip FRP (Fiberglass Reinforced Pipe), precum şi construirea de conducte de servicii.

Dintre tipurile de analize posibile de studiat: analiza statică liniară şi neliniară cu un numar nelimitat de incărcări cu multiple scenarii de incarcare. Aici calculul se poate efectua pentru un număr de 100 de ȋncărcări din temperatură, 10 ȋncărcări din seism şi din vânt şi 10 cazuri de ȋncărcare dinamică. Dintre analizele dinamice: analiza “time history”, analiza modală ce determină modurile proprii de vibraţie, frecvenţe proprii. Se poate efectua analiza sub ȋncărcări armonice, spectre de raspuns dinamic, spectre de amortizare, dicretizarea automată a maselor.

AutoPIPE

Bentley AutoPIPE
Soluţie de analiză pentru conducte şi vase - Productivitate, Integrare şi Calitate.
 
 
 
 

AutoPIPE Advanced

Bentley AutoPIPE Advanced
Accelerarea conceperii prin proiectare 3D a traseelor de ţevi şi conducte prin respectarea standardelor internaționale. 
 
 
 

AutoPIPE Nuclear

Bentley AutoPIPE Nuclear
Soluţia ajută la reducerea timpilor de proiectare şi a ciclului de fabricaţie asigurând în același timp respectarea standardelor internaționale aprobate.
 
 

AutoPIPE Vessel

Bentley AutoPIPE Vessel
Permite eficient estimarea costurilor de fabricaţie prin proiectarea exactă a vaselor sub presiune, schimbatoarelor de căldură şi a diferitelor tipuri de recipiente, sub diferite condiţii de încărcare.
 

Soluţia AutoPIPE permite combinaţii de încărcare predefinite sau user-defined, determinarea eforturilor maxime, filtratea şi ordonarea rezulatelor după eforturi, încărcări sau deplasări.

Dintre codurile de proiectare incluse AutoPIPE foloseşte acum standarde ASME, standarde europene EN13480, standarde folosite în domeniul platformelor maritime, codurile canadiene, britanice, europene, germane, asiatice, coduri pentru ţările nordice, coduri franceze, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC şi ghiduri WRC pentru o analiză completă a întregului sistem de conducte.

Suita de aplicaţii AutoPIPE oferă soluţia de bază AutoPipe, soluţie specializată pentru analizele de stress pe conducte. Aceasta permite utilizatorilor să creeze, să modifice şi să revizuiască modelele structurale şi reţelele de conducte şi oferă capabilităţi avansate de analiză liniară şi neliniară, în condiţii de încărcare statică sau dinamică, respectiv încărcări cauzate de vânt, valuri sau curenţi marini, încărcări termice, seismice şi tranzitorii.

Variantele AutoPIPE Advanced & Nuclear includ soluţia AutoPIPE Nozzle, soluţie destinată calculării tensiunilor la joncţiunea dintre vas şi ştuţuri dar şi soluţia OpenPlant Isometric Manager, ce crează automat schema izometrică a modelului dezvoltat şi analizat ȋn cadrul soluţiei AutoPipe.

Varianta completă este AutoPIPE Nuclear ce menţine propriul program de asigurare a calităţii pentru industria nucleară, conform standardelor internationale ASME NQA-1, ISO 9001 şi 10CFR50 precum şi înregistrările auditurilor independente din industria nucleară, din ultimii 17 ani.

Soluţia AutoPIPE Vessel este soluţia destinată optimizării formei pentru vasele sub presiune, vaselor de mari dimensiuni, boilărelor, şi a schimbătoarelor de căldură.