Ansys Vista TF

Ansys Vista TF este o aplicaţie integrată în Ansys WorkBench ce oferă toate instrumentele necesare proiectării şi analizei unei game vasete de maşini rotative.