ANSYS AIM

INSTRUMENTE DE SIMULARE PENTRU FIECARE INGINER

ANSYS oferă instrumente unice pentru analize multifizice, un veritabil laborator de simulare a prototipurilor în mediu virtual, cu aplicabilitate în cele mai diverse domenii, pornind de la dispozitive micro-electro-mecanice (MEMS) până la aplicații din industria energetică, transporturi sau biomecanică.

Pentru a dezvolta produse inovatoare, companiile caută mereu noi modalități de a îmbunătăți procesele de proiectare a produselor și de a spori fiabilitatea acestora. Până la 80% din costul dezvoltării unui produs este determinat de deciziile luate în faza de proiectare – tocmai de aceea ANSYS AIM le oferă inginerilor implicați în acestă etapă de dezvoltare produs, posibilitatea să ia cele mai bune decizii de design, astfel încât numărul prototipurilor fizice, extrem de costisitoare, să fie redus la minimum.

ANSYS AIM - Guided Simulation Workflows

ANSYS AIM este o soluție completă, ce oferă capabilități pentru diferite tipuri de simulări, inclusiv multifizice și include toate elementele specifice unui proces de simulare – instrumente pentru crearea geometriei, generarea grilei de discretizare (mesh), obținerea rezultatelor și a informațiilor cu privire la designul optim de produs, toate acestea fiind incluse într-o interfață unică, modernă și ușor de utilizat.

ANSYS AIM - Integrated Geometry Modeling

ANSYS AIM permite realizarea atât a simulărilor individuale în mediul structural, termic, electromagnetic sau CFD, cât și realizarea simulărilor de tip multifizic, ce presupun cuplarea automată a mai multor domenii, utilizând diferite tipuri de șabloane și fluxuri de lucru predefinite.

ANSYS AIM vine astfel în sprijinul inginerilor de proiectare dar și al managerilor permițând crearea unor șabloane personalizate și fluxuri de lucru automatizate ce oferă companiei posibilitatea de a-și dezvolta cele mai bune practici de lucru.

ANSYS AIM - Robust Design Optimization

Interfața AIM oferă, de asemenea, numeroase indicii vizuale pentru a conduce utilizatorii prin pașii procesului de simulare într-un mod facil și intuitiv. Pe parcursul procesului de simulare, funcția help integrată în AIM, furnizează conținut video extins și mesaje informative prezentate în termeni ușor de înțeles astfel încât utilizatorul să se familiarizeze rapid cu activitatea de simulare.

ANSYS AIM - Flexible Custom Applications

ANSYS AIM permite realizarea analizelor statice cu materiale liniare care implică deformații mari, analize statice care permit utilizarea cuplelor și a contactelor de tip fix, fără separare, rugos, cu și fără frecare sau care implică pretensionarea bolțurilor.

Analizele modale, de oboseală de tip “Stress-life” și “Strain-life” sau analize termice statice și tranzitorii care implică conducție, convecție și radiație externă se pot realiza cu ușurință în ANSYS AIM.

ANSYS AIM - Interoperability for Engineering Collaboration

Broșuri:

  ANSYS AIM

  ANSYS Multiphysics