Ansys® Mechanical Premium

Analiza structurală cu Ansys Mechanical Premium oferă o solicitare robustă de uz general, simulări termice, modale și de uzură și oferă perspectivă mai clară a ingineriei în ceea ce privește efectele comportamentelor neliniare cum ar fi plasticitatea şi hiperelasticitatea. De asemenea, vă permite să studiați vibrațiile seismice, aleatorii și armonice.

Caracteristici Ansys Mechanical Premium

 • Analiza rezistenței

Puteți configura și soluționa cu ușurință analize statice și tranzitorii precum și analize de flambaj liniar și neliniar al pieselor și al ansamblurilor. Software-ul include utilizarea unor tehnici de modelare cum ar fi sub-modelarea și sub-structurarea.

 • Neliniaritate geometrică

Această caracteristică vă permite să capturați modificarea rigidității cauzate de încărcările aplicate structurilor, asigurându-vă simularea dumneavoastră ține cont de efecte cum ar fi stress stiffening, deformații specific mari și deplasări mari.

 • Modele de material

Ansys Mechanical Premium are o gamă largă de modele de material pentru a captura toate categoriile de materiale utilizate în inginerie.

 

Modele de material

Alte modele

Elasticitate izotropă/ortotropică

Beton

Elasticitate multiliniară

Drucker–Prager

Hiperelasticitate

 

Hiperelasticitate anizotropică

 

Plasticitate

 

 • Modelare la contact

Ansys Mechanical Premium vă oferă o gamă largă de opțiuni pentru a modela contactele sau cuplele dintre componentele unui ansamblu. Puteți edita setările și opțiunile de contact sau puteți adăuga manual definiții noi. Instrumentul de generare automată detectează automat perechile de contacte și accelerează crearea lor. Acesta include, de asemenea, efecte mai complexe, cum ar fi frecarea și contacte dependente de încărcare, pentru a ține cont cât mai bine de interacțiunile dintre componente.

 • Analiza vibrației

Analiza modală, armonică, spectrală, aleatorie și dinamica rotoarelor vă permite să înțelegeți modul în care frecvențele naturale, vibrațiile forțate, seismice și de transport în diferite medii, ar putea afecta structurile pe durata de viață.

 • Analiza termică

Ansys Mechanical Premium vă ajută să efectuați analize staționare și tranzitorii asupra produselor dvs., incluzâind efectele de conducție, convecție și radiație. Capacitatea sa de a modela schimbarea de fază și dependența de temperatură a proprietăților materialelor asigură o simulare precisă.

 • Cinematica

Mișcarea mecanică se poate simula cu ușurință prin modelarea cuplelor perfecte și imperfecte și prin definirea rigidității bucșelor și rulmenților. Ansys Rigid Body Dynamics permite soluționarea mai rapidă a sistemelor de corpuri rigide şi acum, cu posibilitatea de a include componente CMS (Component Mode Synthesys), sistemele mixte rigide/flexibile pot fi soluționate și mai repede.

 • Tehnologii de platformă

Ansys Workbench vă permite să luați date de la alte sisteme de analiză și să creați cu ușurință studii folosind rezultate din alte simulări. Puteți mapa date din fișiere externe, din alte sisteme mecanice sau alte domenii fizice folosind Multiphysics. Aveți posibilitatea de a le interpola rezultatele cu precizie pe un nou mesh. Puteți lua date 2-D și le puteți mapa pe modelele compatibile 3-D, folosind instrumentele automate din interiorul platformei Workbench. Puteți beneficia de puterea Ansys Mechanical Premium într-un mod complet cuplat sau prin utilizarea modurilor de co-simulare.

 • Domenii fizice multiple

Puteți utiliza Ansys Mechanical Premium pentru a studia efectul interacțiunii mai multor fenomene fizice pentru a simula mai bine condițiile din lumea reală. Ansys Mechanical Premium suportă următoarele tipuri de interacțiuni:

- Interacțiune fluid-structură
- Interacțiune termic-structură
- Alte interacțiuni cuplate

 • Geometrie şi discretizare

Puteți utiliza geometria nativă (CAD) existentă direct cu software-ul de analiză structurală Ansys - fără necesitatea unor formate de geometrie intermediară. De peste un deceniu, Ansys oferă integrare bidirecțională nativă cu cele mai populare sisteme CAD. Integrarea directă în bara de meniu a softului CAD facilitează lansarea imediata a mediului de simulare.

 • Calcul de înaltă performanță (HPC)

Mediul computațional de astăzi oferă utilizatorilor mai multă putere de calcul ca oricând. Activități, cum ar fi detectarea contactelor, generarea meshului și soluționarea beneficiază de tot mai multe nuclee suplimentare. Ansys poate manageriza până la 1000 de nuclee, și puteți utiliza această putere pe orice configurație IT, de la desktop-uri la mediul cloud pentru a obține rezultate mai rapid fără compromiterea detaliilor.

 • Capacități de soluționare puternice

Software-ul de analiză structurală Ansys oferă o bibliotecă mare de algoritmi de soluționare (solver) a ecuațiilor. Biblioteca conține solver-ul direct, gradientul conjugat precondiționat (PCG), solver-ul iterativ, soluția gradientului conjugat Jacobi (JCG) și multe altele. În plus, versiunile distribuite ale solver-ului PCG, JCG și direct sunt disponibile pentru a fi utilizate la calcul de scară largă prin procesare paralelă. Prin combinarea algoritmilor paraleli cu puterea Unităților de Procesare Grafică (GPU), puteți reduce și mai mult timpul de soluționare necesar pentru modelele de mari dimensiuni.

Tehnologia variațională de la Ansys accelerează calculul modurilor normale pentru structurile ciclice, în special atunci când este necesar un număr mare de frecvențe. Acțiunile de scanare a frecvenței, cum ar fi cele găsite în analiza armonică pot fi realizate, de asemenea, de trei până la de 10 ori mai rapid. Analizele termice tranzitorii și anumite clase de probleme tranzitorii structurale neliniare sunt calculate într-un timp mai scurt, folosind aceleași principii.

 

Solver Type

Direct

Distribuite

Iterativ

PCG

Cu Memorie Distribuită

Distribuite
DPCG

 • Raportare

Puteți explora un design în mai multe moduri și puteți documenta rezultatele în mod eficient. Software-ul de analiză structurală Ansys oferă posibilitatea de a genera instantaneu rapoarte centralizând toate datele tehnice și imagini ale modelului într-un format convenabil (HTML, Microsoft® Word sau Microsoft® PowerPoint®).

 • Tipuri de elemente

Actuala generație de tehnologii de elemente Ansys oferă funcționalitate bogată, cu o bază teoretică consistentă cuplată cu cei mai avansați algoritmi. Software-ul de analiză structurală Ansys oferă o bibliotecă mare de elemente, inclusiv elemente laterale, țevi, plăci, elemente solide, în plan 2D/axisimetrice și elemente axisimetrice 3D, care au o largă aplicabilitate, şi care include analiza materialelor compozite, flambajului și de colaps, analiza dinamicii și aplicații neliniare. Biblioteca include, de asemenea, elemente cu destinație specială, cum ar fi garnituri, cuple, elemente de interfață și elemente stratificate pentru structuri compozite. Aceste elemente oferă performanță și funcționalitate superioară.

 

Elemente solide

Elemente speciale

Elemente pentru Plăci

Elemente pentru grinzi

2-D quad/tri

3-D

Hexa/tetra/Prisma triunghiulara/piramidal

Elemente solide stratificate

Elemente de tip placă-solid

4-node tetra (stabilizat)

Armături/întărituri

Legături/țevi/coate

Arcuri/ cuple

Liniare/Parabolice

Plăci stratificate

Analiza materialelor multiple pentru grinzi

Definiția secțiunii transversale a grinzii

 

Broşuri