Solutii Software INAS

Ansys oferă cele mai performate instrumente de analiză în domeniul electromagnetic, utilizate cu precădere pentru maşini şi echipamente electrice, circuite şi echipamente electronice de înaltă performanţă, precum şi pentru o mare varietate de dispozitive electromecanice.

O multitudine de companii din întreaga lume se bazează pe soluţiile Ansys Electromagnetics pentru studii în domeniul comunicaţiilor mobile, acces la internet de mare viteză, sisteme şi componente de reţea pentru transmisiuni în bandă largă, circuite integrate (ICs), circuite imprimate multistrat (PCB), precum şi pentru sisteme electromecanice, ca de exemplu componente pentru industria auto sau sisteme din domeniul electronicii de putere. Capacitatea unică de soluţionare în domeniul electromagnetic conduce astfel la reducerea costurilor, a prototipurilor şi a timpului de dezvoltare ducând implicit la apariţia mai rapidă pe piaţă a produselor. Mai mult, utilizând soluţiile Ansys Electromagnetics, HFSS, SIwave, Maxwell, inginerii dezvoltă produse mai performante întrucât dispun de instrumentele necesare pentru a evalua, verifica şi certifica cu foarte mare acurateţe performanţa acestora.

Ansys® Maxwell

Ansys Maxwell este cel mai evoluat software de simulare a câmpului electromagnetic destinat inginerilor angrenaţi în proiectarea şi analiza 2D şi 3D a dispozitivelor electromecanice şi electromagnetice, precum şi a motoarelor, dispozitivelor de acţionare, transformatoarelor, senzorilor şi bobinelor. Ansys Maxwell utilizează metoda elementelor finite (MEF) pentru a soluţiona analize cu câmpuri statice, în domeniul de frecvenţă şi timp variabil pentru câmpuri electromagnetice şi electrice. Un beneficiu cheie al soluţiei software Ansys Maxwell îl reprezintă uşurinţa în utilizare, astfel soluţionarea este realizată în mod aproape automat, fiind necesară doar definirea geometriei, a proprietăţilor de material şi a condiţiilor la limită. Mai departe, Ansys Maxwell va genera automat o reţea de elemente finite (mesh), adaptată tipului de analiză ales. Această adaptare automată a procesului de discretizare elimină complexitatea etapei de pre-procesare îmbunătăţind astfel eficienţa întregului proces de analiză.

Un element cheie în Ansys Maxwell îl reprezintă posibilitatea de a genera modele de înaltă fidelitate şi de a utiliza condiţii de simetrie în scopul reducerii timpului de soluţionare. Prin cuplarea cu Ansys Simplorer, rezultatele pot fi verificate foarte repede pe un model echivalent ce utilizează elemente standardizate de circuite electrice, având astfel posibilitatea de a simula probleme complexe, inclusiv de câmp cuplat dar cu acurateţe foarte bună.

Geometria sistemului de bare care poate fi utilizată pentru mai multe tipuri de analize.

Noutăţi în versiunea Maxwell

  • Integrarea în Ansys Workbench;

  • Geometrie comună – Ansys Maxwell poate fi cuplat cu oricare din soluţiile din gama Structural Mechanics, având astfel în comun atât modelul geometric cât şi parametri şi proprietăţile de material;

  • Tipuri de analize în câmp cuplat: Electromagnetic – termic, Electromagnetic – structural, Electromagnetic – termic – structural;

  • Studii de optimizare cu Ansys DesignXplorer.

Exemplu de analiză în câmp cuplat electromagnetic - termic realizată în Ansys Workbench: Ansys Maxwell şi Ansys Mechanical.

Broşură

   Ansys® Maxwell

Ansys® Simplorer

Ansys Simplorer este o aplicaţie software complexă dedicată analizelor electromagnetice de tip multi-domeniu şi multi-tehnologie. Totodată, această aplicaţie oferă inginerilor şi posibilitatea de a studia probleme complexe din domeniul electronicii de putere şi a sistemelor de comandă şi control. Tehnologia de vârf a Ansys Simplorer permite studierea la scară largă a tuturor aspectelor sistemului electric şi electromagnetic de putere, de la analiza de detaliu a fiecărei componente la evaluarea şi optimizarea întregului sistem, într-un mediu unic de pre-procesare soluţionare şi postprocesare. Utilizatorii acestei aplicaţii au avantajul de a putea identifica rapid şi cu o mare acurateţe eventualele probleme încă din stadiul incipient de proiectare al produsului, maximizând astfel nivelul de performanţă al produsului şi reducând totodată costurile asociate testelor şi implicit intervalul de timp necesar lansării acestuia pe piaţă.

Ansys Simplorer aplicaţie software de analiză în multi-domeniu, permite cuplarea directă cu Ansys Maxwell, pentru modelarea exactă a componentelor.

Ansys Simplorer integrează multiple tehnici de sistem bazate pe modelare (circuite, diagrame bloc, maşini rotative şi staţionare , integrare de ecuaţii) şi limbaje de modelare (VHDL-AMS, Simplorer Modeling Language, C/C++) care pot fi utilizate simultan în acelaşi proiect. Acest lucru face din Ansys Simplorer instrumentul ideal pentru modelarea sistemelor electromecanice. Cu evoluţia rapidă de astăzi a sistemelor multi-tehnologice, interacţiunile dintre componente, subansamble şi subsisteme devin tot mai complexe, astfel că produsele depind de interacţiunea precisă dintre componentele electromecanice, circuitele electronice de putere, sistemele electrice şi mecanice de comandă şi control. Fie că scopul utilizatorului este acela de dezvoltare a unui sistem electric de propulsie ce integrează un motor electric acţionat sau a unui sistem de energie alternativă, Ansys Simplorer oferă tehnologia de care este nevoie pentru a explora practic fiecare aspect al proiectului.

Broşură

  Ansys® Simplorer

Ansys® PExprt

Ansys PExprt este o aplicaţie software utilizată pentru proiectarea, modelarea şi analiza transformatoarelor şi inductoarelor. Având la bază o combinaţie a tehnicilor clasice şi a metodei de analiză cu element finit (MEF / FEA), ANSYS PExprt poate fi utilizat în procesul de predimensionare a miezului, optimizarea formei şi a distanţelor de izolaţie precum şi în configurarea adecvată a înfăşurărilor pentru satisfacerea funţiei/funcţiilor obiectiv specificate. Utilizatorii pot totodată evalua impactul rezultatelor în Ansys Maxwell pentru a evidenţia atât densitatea de flux în miez cât şi distribuţia densităţii de curent în înfăşurări. Pentru a evalua rapid comportamentul câmpului magnetic în circuitul real poate fi creat relativ facil un model echivalent utilizând Ansys Simplorer. Toate aceste posibilităţi de analiză de stare şi de optimizare succesivă asigură creşterea performanţelor produselor iar prin reducerea numărului de teste şi prototipuri fizice conduc la reducerea semnificativă a costurilor aferente.

Distribuţia densităţii de curent într-un transformator (analiză cu condiţii de simetrie după două plane).

Cuplarea rezultatelor din Ansys PExprt cu Ansys Simplorer.

Nou în Ansys PExprt:

  • Ansys PExprt este acum compatibil cu Ansys Simplorer şi Ansys Maxwell.
  • Librării noi, incluzând Metglas®, oţel electric şi modele de miez cu tole laminate.

Ansys® RMxprt

Ansys RMxprt este un instrument software adiţional la soluţia Ansys Maxwell, dedicat proiectanţilor de maşini electrice care oferă un sistem standardizat de instrumente de proiectare în domeniu. Utilizând teoria clasică analitică a motoarelor şi metodele circuitelor magnetice echivalente, Ansys RMxprt poate calcula performanţa maşinii, face recomandări cu privire la dimensiunile iniţiale şi poate rula sute de analize "what-if'' în doar câteva secunde. Proiectul poate fi apoi transferat în Ansys Maxwell (2D/3D), unde vor fi definite materialele, condiţiile la limită, incluzând aici şi cazurile de simetrie, excitaţiile şi putând fi cuplat cu topologia circuitelor pentru o analiză electromagnetică variabilă în timp necesară unui proces complex de optimizare multicriterială.

Analiza interiorului unei maşini electrice cu magneţi permanenţi în Ansys Maxwell şi Ansys RMxprt

RMxprt este un instrument dedicat proiectării maşinilor electrice, ce permite analiza performanţei maşinii prin calcule analitice rapide şi crearea geometriei 2D şi 3D pentru calcule detaliate cu elemente finite în Ansys Maxwell.

Ansys® Optimetrics

Optimerics reprezintă soluţia Ansys dedicată studiilor de optimizare a dispozitivelor electronice de înaltă performanţă şi este un modul adiţional pentru Ansys Maxwell, Ansys Simplorer şi Ansys HFSS având rolul de a adăuga parametri, instrumente pentru analize statice, privind gradul de sensitivitate precum şi capabilităţi pentru optimizare. Ansys Optimetrics asigură o foarte bună acurateţe a procesului de proiectare-optimizare dispozitivelor electronice de înaltă performanţă prin identificarea rapidă a valorilor adecvate pentru parametrii de proiectare care să satisfacă specificaţii impuse de beneficiar.

Cuplat cu oricare din soluţiile Ansys Electromagnetics, Optimetrics oferă soluţii optimizate, cu un impact favorabil asupra întregului proiect.

Exemplu de optimizare şi parametrizare cu Ansys Optimetrics.