Solutii Software INAS

Soluţiile Ansys Electromagnetics oferă instrumente destinate analizelor integrate, de câmp cuplat şi sunt ideale pentru studierea ghidurilor de undă şi a sistemelor de distribuţie de mare putere destinate dispozitivelor electronice de comutaţie.

Soluţiile Ansys dedicate domeniului HF (High Frequency) ajută inginerii analişti să studieze şi să valideze componentele de înaltă frecvenţă ce se găsesc în transmiţătoarele şi receptoarele sistemelor de comunicaţii, ca de exemplu în telefoanele mobile, WLAN, Bluetooth, radio, radar, dispozitive wireless, WLL, LDMS şi sistemele Satcom. Soluţiile Ansys Electromagnetics sunt utilizate cu succes de mari companii din domeniul electromecanicii, a mecatronicii şi a componentelor electronicii de putere, precum şi a sistemelor specifice industriei aerospaţiale sau automatizări.

Ansys HFSS

Platforma software Ansys HFSS este soluţia optimă pentru simularea câmpurilor electromagnetice 3D full-wave pentru întreaga industrie de profil. Prin integrarea în mediul de lucru Ansys Workbench, HFSS conferă acurateţe cu privire la respectarea standardelor din industrie, un solver avansat şi tehnologia de soluţionare rapidă, făcând din acest produs o unealtă esenţială a inginerilor proiectanţi din domenii precum înalta frecvenţă şi cea a componentelor electronice de comutaţie. De altfel robusteţea acestei aplicaţii constă şi în interfaţa intuitivă şi uşor de folosit, librăria de materiale comune, multitudinea de posibilităţi de verificare şi soluţionare a unui proiect, soluţia avansată de discretizare automată, postprocesarea eficientă şi rapidă a rezultatelor şi nu în ultimul rând, tutoriale şi training-uri oferite de specialiştii Ansys.

Ansys HFSS oferă mai multe tipuri de tehnologii de soluţionare precum metoda elementului finit, ecuaţii integrale şi metoda hibridă avansată (element finit şi ecuaţii integrale) pentru analiza unei mari game largi de aplicaţii. Solverele Ansys HFSS incorporează un puternic şi automat proces de soluţionare, fiind necesară stabilirea unui set minimal de informaţii: specificarea geometriei, proprietăţile de material şi datele de ieşire. De aici, HFSS generează automat o eficientă, precisă şi adecvată discretizare pentru soluţionare folosind tehnologia selectată de utilizator. Cu Ansys HFSS, modelul defineşte discretizarea şi nu invers.

 

Două moduri de operare

Pentru a spori productivitatea utilizatorului, Ansys HFSS oferă două moduri de operare:

  • interfaţa 3D 
  • HFSS for ECAD

Interfaţa 3D oferă utilizatorilor posibilitatea de a modela geometrii complexe sau posibilitatea de a importa fişiere în diferite formate 3D din alte aplicaţii CAD. În mod uzual, modul 3D este folosit pentru a modela şi simula componente de înaltă frecvenţă, precum antene, componente în RF/microunde şi dispozitive biomedicale. Inginerii pot extrage matricea parametrilor de difuzie (parametrii S,Y, Z), vizualiza câmpurile electromagnetice 3D (câmp apropiat şi câmp depărtat) şi să genereze modele Ansys Full-Wave SPICE ce pot fi transferate simulatorului de circuite.

Cel de-al doilea mod de operare este o interfaţă CAD pentru componente electrice, denumită HFSS for ECAD, ideală pentru proiectanţii care lucrează cu geometrii multistrat sau cu componente de transfer de mare viteză, incluzând aici „on-chip embedded passives”, „IC packages” şi interconectori ai PCB-urilor. Aceste tipuri de componente pot fi uşor modelate în mediul de lucru Ansys HFSS, editând şi controlând cu mare acurateţe orice detaliu de geometrie în format 3D, cum ar fi traiectoria şi grosimea unui traseu, identificarea, sortarea şi etichetarea acestor trasee indiferent de complexitate, accesul în conectori sau pini şi îmbinarea/cuplarea traseelor filiforme, supraadăugarea materialului de lipire atât în linie cât şi în puncte ,etc. Elemente de geometrie precum lăţimea traseului pot fi foarte uşor parametrizate şi optimizate folosind soluţia software Ansys Optimetrics care este integrată în interfaţa HFSS for ECAD.

Dincolo de mediul de lucru cu componente electrice, Ansys HFSS include un solver rapid bazat pe metoda momentelor denumit generic 2.5D planar electromagnetic. Această facilitate conferă flexibilitatea de a folosi un solver rapid şi optimizat pentru structuri planare în faza iniţială şi apoi, analiza de acurateţe a geometriei 3D utilizând HFSS prin metoda elementului finit pentru verificarea şi optimizarea proiectului. Aplicaţiile din domeniul analizei integrităţii semnalului utilizează HFSS for ECAD, pentru a se putea integra în procesul de proiectare EDA, pentru a stabilii atât operaţiile cât şi succesiunea acestora, pentru a evalua cu acurateţe puterea şi integritatea semnalului, incluzând în calcule pierderile de “transport” pe linie, pierderi de reflecţie din diferenţele de impedanţă, cele datorate cuplărilor parazite, legăturilor la pământ şi radiaţiei.

Ansys HFSS

Broşură

  Ansys HFSS

Ansys SIwave

Ansys SIwave este componenta HF specializată pentru analiza puterii şi a integrităţii semnalului atât a dispozitivelor electronice, inclusiv carcasele acestora, cât şi a PCB-urilor. Ansys SIwave include un solver hibrid care utilizează metoda elementului finit şi metoda full-wave pentru a realiza analize în curent continuu, (DC-static), curent alternativ (AC-domeniu frecvenţă) şi analize a interferenţelor electromagnetice (EMI-dinamic).

Platforma Ansys SIwave permite inginerilor customizarea ciclului de proiectare prin folosirea oricăreia dintre următoarele metode de soluţionare, integritatea semnalului (SI), integritatea puterii (PI) sau a interferenţelor electomagnetice (EMI). Platforma SIwave poate fi văzută şi ca o legătură dintre cele mai populare formate EDA din Altium, Cadence, Mentor, Zuken şi suita aplicaţiilor Ansys Multiphisycs.

Ansys SIwave poate analiza dispozitive electronice complexe şi permite simularea PCB-urilor, fiind platforma standard în domeniu utilizată atât pentru analiza puterii şi integrităţii semnalului cât şi pentru analize de interferenţe electromagnetice

Broşură

  Ansys SIwave

Ansys Q3D Extractor

Ansys Q3D Extractor este o soluţie software specializată în extracţia componentelor de tip ,,paraziţi” atât în 2D cât şi 3D, fiind destinat inginerilor proiectanţi ai dispozitivelor electronice şi echipamentelor de putere. Ansys Q3D Extractor foloseşte metoda momentelor (ecuaţii integrale) şi metoda elementului finit (FEM) pentru a calcula matricile rezistenţei, inductanţei, capacităţii şi conductanţei. Foloseşte de asemenea metoda rapidă multipol (FMM) pentru a accelera soluţionarea utilizând metoda ecuaţiilor integrale. Ca şi mărimi de ieşire, solverul include distribuţia curentului, tensiunii şi a matricilor CG şi RL.


Ansys Q3D Extractor realizează eficient analize de câmp electromagnetic 2D şi 3D necesare calculului exact al rezistenţei, conductanţei, inductanţei parţiale şi capacitanţei (parametrii RLCG) pentru un proiect, generând automat rezultatele într-o listă de formate comune, incluzând formatele SML (formatul Ansys Simplorer) şi SPICE. Ansys Q3D Extractor este capabil să genereze parametrii S pentru export folosind formatul Touchstone, aceştia reprezentând parametrii de intrare ai unei reţele multiport dintr-un dispozitiv sau reţea de interconectare pasivă. Aceste dependenţe de frecvenţă pot fi incluse în simulări prin legături dinamice cu produsele Ansys Designer şi Ansys Simplorer.

Ansys Q3D Extractor

Broşură

  Ansys Q3D Extractor

Ansys DesignerSI

Ansys DesignerSI este un set de aplicaţii cu destinaţii precise, care oferă inginerilor proiectanţi ai diferitelor arhitecturi, mai multe posibilităţi de transfer a datelor, incluzând XAUI, XFI, Serial ATA, PCI Express, HDMI şi DDR. Această platformă uşor de utilizat integrează riguros analiza electromagnetică cu circuite şi sisteme într-un flux de modelare extrem de precis destinat în principal pentru arhitecturi de comunicare Gigabit, Infiniband, precum şi pentru aplicaţii de acces memorii.

Ansys DesignerSI oferă printr-o interfaţă grafică comună mai multe metode de simulare pentru analiza integrităţii semnalului, cum ar fi aplicarea tipurilor de analize tranzitorii, convoluţie rapidă, statistică şi analize IBIS-AMI.

Procesul de optimizare permite utilizarea atât a algoritmilor predefiniţi sau impuşi cât şi a metodei bazate pe evoluţia din experimente (Design Of Experiments).

Totodată se pot simula procese bazate pe diverse tehnici cum ar fi: ,,tuning” pe baza valorilor integrităţii semnalului din postprocesare, TDR (time-domain reflectometry), BER (bit-error-rate), analize de sincronizare şi diagrame de verificare. Noua tehnologie solver la cerere din Ansys DesignerSI permite lansarea de simulări electromagnetice (Ansys HFSS, Ansys PlanarEM) şi analize de circuit (Ansys Nexxim şi Synopsys® HSPICE®) direct din aceeaşi interfaţă comună.

Ansys DesignerSI

Broşură

  Ansys DesignerSI

Ansys DesignerRF

Ansys DesignerRF este suita ideală de produse pentru proiectarea RFIC-urilor, MMIC-urilor, transmiţătoarelor wireless, SoC-urilor (system-on-chipC) şi a altor dispozitive în RF/microunde. Utilizând Ansys DesignerRF, inginerii pot integra riguros analizele electromagnetice cu simulările de circuite şi sisteme, într-o platformă de proiectare cuprinzătoare şi uşor de utilizat.

Tehnologia solver la cerere din Ansys DesignerRF oferă posibilitatea de a efectua analize electromagnetice (Ansys HFSS,Ansys PlanarEM) şi simulări de circuite (Ansys Nexxim şi Synopsys® HSPICE®) din aceeaşi interfaţă. Ansys DesignerRF cu tehnologia solver la cerere oferă o precizie fără precedent si automatizare a fluxului de proiectare, necesare pentru a scurta ciclul de proiectare, astfel ca produsele livrate să fie optimizate pentru a se impune pe piaţă.

Ansys DesignerRF oferă capabilitatea şi robusteţea de a analiza aplicaţii a pachetelor RF.

Broşură

  Ansys DesignerRF

Ansys ALinks for EDA

Integrare de modele Electrice CAD (ECAD) în Ansys

Ansys ALinks for EDA (fostul AnsoftLinks for ECAD) simplifică transferul datelor/librăriilor de proiecte din alte programe software de tip EDA destinate apoi analizelor electromagnetice, termice şi mecanice, utilizând Ansys.
Totodată ALinks for EDA oferă legături către şi dinspre aplicaţii software complementare cum ar fi cele ale companiilor Altium, Cadence, Mentor Graphics, Sigrity şi Zuken.

Ansys ALinks for EDA este foarte important pentru aplicaţiile în care este necesar ca analizele electromagnetice, mecanice şi privind dinamica fluidelor să fie aduse împreună cu modelul iniţial în mod automat. Cu Ansys ALinks, componentele selectate din geometriile de circuite integrate, pachete electronice sau circuite imprimate pot fi automat translatate şi convertite în modele gata de simulat, diminuând astfel atât nivelul erorilor posibile, cât şi timpul necesar modelării de la ,,0”. 

Ce este nou în Ansys Alinks for EDA în raport cu mai vechiul AnsoftLinks for ECAD
ALinks for EDA foloseşte interfaţa grafică Ansys SIwave, mult mai prietenoasă şi cu caracteristicile/utilitare 100% compatibile EDA.

Ansys ALinks oferă posibilitatea de a vizualiza reţelele ECAD fără limită a complexităţii geometrice şi totodată de a selecta şi ordona un număr nelimitat de microreţele, componente şi subcomponente.

Includerea pachetului BGA în aplicaţia pentru PCB-uri, folosindu-se capacităţile de fuzionare automată regăsite în Ansys ALinks for EDA

Ansys AnsoftLinks for MCAD

Ansys AnsoftLinks for MCAD facilitează transferul de geometrii 3D din formate CAD (MCAD) în geometrii compatibile pentru utilizarea în Ansys HFSS, Ansys Q3D Extractor şi Ansys Maxwell, soluţii software dedicate studiilor/analizelor electromagnetice. Ansys AnsoftLinks for MCAD suportă importul de formate IGES, STEP, ACIS şi Parasolid. Soluţia software poate importa de asemenea modele solide din Ansys Mechanical, Creo Parametric (anterior Pro/ENGINEER), AutoCAD, CATIA şi Siemens PLM NX.

Dispozitive precum antene, conectori, motoare, generatoare şi sisteme de bare colectoare pot fi automat convertite în modele Ansys gata de analizat din punct de vedere electromagnetic. Acest lucru oferă inginerilor posibilitatea de a utiliza în analizele lor geometrii deja existente şi astfel reducându-se cu mult timpul necesar pentru recrearea modelului CAD în instrumentul de analiză. Acest aspect va reduce costurile de dezvoltare a produsului şi va ajuta la respectarea programului de livrare/apariţie pe piaţă.

Ansys AnsoftLinks for MCAD - Import automat de geometrii MCAD