Ansys® Autodyn

Este un instrument destinat pentru analiză dinamică explicită cu aplicabilitate în studiul comportamentului dinamic neliniar al solidelor, fluidelor, gazelor şi interacţiunii dintre acestea.

Broşuri: