AFILIERE

INAS colaborează cu membri ai următoarelor asociații profesionale:

TechNetAlliance
 
TechNetAlliance este o rețea globală dedicată experților ce oferă servicii de consultanță, suport și instruire în domeniul CAE (www.technet-alliance.com).
Asociatia Constructorilor de Automobile din România
 
 
ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din România (www.acarom.ro) este o asociaţie de tip profesional şi patronal compusă din societăţi comerciale care desfăşoară activităţi în industria de automobile, asociate în scopul reprezentării intereselor sectorului automobile.
Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii
 
ANIS - Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (www.anis.ro) este o asociaţie profesională, nonguvernamentală şi nonprofit care reprezintă producătorii de software şi furnizorii de servicii asociate din România.
Asociaţia firmelor de electronică şi software din România
 
ARIES - Asociaţia firmelor de electronică şi software din România (www.aries.ro) are drept scop promovarea şi protejarea mediului de afaceri românesc al industriei precum şi promovarea intereselor profesionale şi comerciale ale membrilor săi.
Asociaţia Română de Tensometrie

 

ARTENS - Asociaţia Română de Tensometrie (www.artens.ro) este o asociaţie profesională cu caracter ştiinţific, neguvernamental şi fără scop lucrativ. Activitatea asociaţiei este sprijinită de Academia Română prin secţia de Ştiinţe Tehnice şi are ca scop dezvoltarea utilizării metodelor şi tehnicilor experimentale, de modelare şi de calcul al tensiunilor şi deformaţiilor în structuri.

TECHNIUM SCIENCE

 

TECHNIUM SCIENCE - Technium Science (www.techniumscience.com) este un centru internațional pentru sprijinirea cercetătorilor, profesorilor și studenților care cercetează diverse domenii ale științei și tehnologiei.

Asociaţia tehnică de turnătorie din România

ATTR - Asociaţia tehnică de turnătorie din România (www.foundry-attr.ro) este o organizaţie profesională tehnico-ştiinţifică, cu autonomie deplină, neguvernamentală, apolitică şi cu activitate non-profit. Este o organizaţie deschisă, cu număr de membrii nelimitat, persoane fizice şi juridice. Scopul ATTR este acela de a apăra interesele profesionale şi sociale ale specialiştilor care lucrează direct sau indirect în industria de turnătorie - ingineri, economisti, cadre universitare de specialitate, cercetători, proiectanţi din institutele şi centrele de cercetare-proiectare, studenţi, specialişti în domeniul fabricării şi comercializării pieselor turnate din aliaje feroase şi neferoase. ATTR este afiliată la Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) şi este de asemenea afilita la Organizaţia Mondială de Turnătorie (WFO).

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj

 

CCIDJ - Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj (http://www.ccidj.ro)  este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra  şi susţine interesele membrilor  săi  şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. CCIDJ promovează interesele membrilor săi pentru dezvoltarea comerţului, industriei, agriculturii, serviciilor  şi a tuturor celorlalte ramuri economice în scopul dezvoltării unui mediu de afaceri favorabil. Camera DOLJ este înfiinţată din iniţiativa comercianţilor şi a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 799 din 23 iulie 1990 prin care a fost recunoscută. Camera DOLJ este continuatoarea şi succesoarea de drept a Camerei de Comerţ Craiova înfiinţată în 1865.